E-Fatura Platform Operatörlüğü

Uygulama Sunucusu İZİBİZ Özel Entegratör Platformu , ORACLE ve J2EE teknolojileri üzerine ve felaket kurtarım merkezi ile entegre olarak dizayn edilmiştir.
Sistem aşağıda şekildeki şema ile gösterilen mimari yapıda çalıştırılmaktadır.