GİB E- Defter Duyurusu

GİB E- Deftere geç başvuran mükelleflere yönelik duyuru yayınladı

ELEKTRONİK DEFTERE GEÇ BAŞVURAN MÜKELLEFLERİN DİKKATİNE 454 Sıra No’lu Vergi Usul Genel Tebliği ile defterlerini 01/01/2016 tarihinden itibaren elektronik ortamda tutma zorunluluğu getirilen mükelleflerimizin bir kısmının e-Defter uygulamasına başvurmadıkları Başkanlığımızca tespit edilmiştir. Yasal süresinden sonra e-Defter uygulamasına başvuran mükelleflerin uygulama başlangıç tarihi, en erken bir sonraki ay olarak seçilmektedir ve bu nedenle önceki dönemlere ait beratları sisteme yükleyememektedirler. Bu nedenle mükelleflerimizin http://www.edefter.gov.tr/edefterbasvurusorgulama.html web sitesinden e-Defter kayıtlı kullanıcı olup olmadıklarını kontrol etmeleri, başvurularının olmaması halinde https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/ web sitesinden elektronik ortamda başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Bu durumda olan mükelleflerimiz aşağıda talep edilen belgelerle birlikte Başkanlığımız Yeni Ziraat Mah. Etlik Cad. No: 16 06110 Dışkapı / ANKARA adresine başvurmaları halinde, durumları Başkanlığımızca değerlendirilerek uygulama başlama tarihleri değiştirilebilecektir.  Uygulama başlama tarihinin geri çekilmesi talebini içeren dilekçe,  Yazılım uyumluluk firması ile yapmış olduğunuz sözleşme ve/veya fatura örneği.

Leave your comments

Comments

  • No comments found