Yazarkasa Yerine e-Fatura Devri

GİB Yeni Nesil ÖKC yerine e-Fatura/e-Arşiv Fatura kullanılabilmesinin önünü açacak bir tebliğ taslağı yayınladı

Gelir İdaresi Başkanlığı 30/05/2017 tarihinde yeni nesil ödeme kaydedici cihaz (yazarkasa) yerine e-Fatura kullanımına dair bir tebliğ taslağı yayınladı

"Bütün Satışlarında Elektronik Ortamda Fatura Düzenleyen Mükellefler

MADDE 6-(1) YN ÖKC kullanma mecburiyeti bulunan mükelleflerden, bu Tebliğin 3 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasında belirtilen nitelikleri taşıyan ( 2017 veya müteakip yıllarda işe başlayan mükelleflerde ise işe başlanılan veya müteakip yıllar için satış / gayri safi işhasılatının 10 milyon TL’yi, bilanço aktif toplamının 10 milyon TL’yi, bilanço öz sermaye veya özkaynak toplamının 1 milyon TL’yi aşması koşullarından en az ikisini sağlayan veya 20 den fazla ödeme kaydedici cihaza sahip olan ) mükelleflerin, e-Defter, e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına dahil olmaları ve perakende mal satışları ve hizmet ifaları dahil tüm satışlarında elektronik ortamda e-Fatura ve/veya e-Arşiv Faturası düzenlemeyi tercih ettiğini bağlı olduğu vergi dairesine yazılı olarak bildirmelerihalinde,perakende mal satışları ile hizmet ifalarının belgelendirilmesinde ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti bulunmamaktadır"

İlgili tebliğ taslağına buradan ulaşabilirsiniz

Leave your comments

Comments

  • No comments found