İnternet üzerinden yapılan satışlara e-Arşiv zorunluluğu geliyor!

 İnternet üzerinden mal ve hizmet satışına e-Arşiv zorunluluğu geliyor!

 464 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’den anlaşılacağı üzere; İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2017 hesap dönemi brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzerinde olan mükelleflere 1.1.2019 tarihi itibariyle e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı sitesinden yapılan duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.

Leave a comment

Comments

  • No comments found