509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğ ve 1 Nolu e-Defter Tebliğ Detaylari

509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğ Özet Bilgiler

509 sıra no ile 19.10.2019 tarihinde yeni Vergi Usul Kanunu Tebliği Yayınlandı. Bu tebliğ ile birlikte aşağıdaki tebliğler yayından kaldırılmış oldu.
  • 397 Vergi Usul Tebliği, 415 Vergi Usul Tebliği, 421 Vergi Usul Tebliği, 433 Vergi Usul Tebliği, 462 Vergi Usul Tebliği, 463 Vergi Usul Tebliği
509 Nolu Tebliğ İle Temel Olarak Yapılan Değişiklikler;
  • Yayınlanan 509 sıra numaraları yeni Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre e-Fatura zorunlu geçiş için ciro sınırı 10 Milyon TL den 5 Milyon TL ye indirilmiş oldu.
  • eFatura mükelleflerine eArşiv Fatura zorunluluğu gelmiş oldu.
  • eMüstahsil Makbuzu zorunlu hale gelerek, zorunlu eMüstahsil uygulamasına dahil olanlara eFatura, eArşiv Fatura ve eİrsaliye de zorunlu hale geldi.
  • 5957 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE KOMİSYONCU VEYA TÜCCAR OLARAK MEYVE VE SEBZE TİCARETİYLE İŞTİGAL EDENLER CİRO SINIRI OLMAKSIZIN E-MÜSTAHSİL MÜKELLEFİ OLMAK ZORUNDA.
  • eSerbest Meslek zorunlu oldu.
  • eGider Pusulası, eSigorta Poliçesi, eDekont,eDöviz Alım-Satım Belgesi, eSigorta Komisyon Gider Belgesi, eYolcu Listesi yeni çeşit ebelge ürünü olarak tebliğde yer aldı.
Diğer Önemli Değişiklikler;

- eArşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükellefler (zorunluluk kapsamı dışındakiler ) 1.1.2020 den itibaren düzenledikleri fatura tutarının vergiler dahil 30.000 TL yi aşması halinde ( vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından 5.000 TL ) düzenleyecekleri faturaları GİB in açacağı ilave fatura portali üzerinden eArşiv Fatura olarak düzenlemek zorundadırlar. Bu mükelleflerin eArşiv Fatura uygulamasına dahil olması veya bu faturaları Özel Entegratör üzerinden düzenlemesi gerekmemektedir.

-eArşiv Fatura uygulamasında karekod veya barkod uygulamasına geçilecek,

-eFatura ve eArşiv Fatura uygulaması dahil olup ÖKC kullanımından muaf olan mükellefler 500 TL ye kadar olan parekende mal ve hizmet satışlarına ait belgelerde müşteri adı bölümüne NİHAİ TÜKETİCİ yazılabilmelisinin önü açılmıştır. Bu şekilde düzenlenen eArşiv Faturalar parekende satış fişi veya ÖKC fişi olarak geçerlidir.

-eFatura üzerinden düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanın saat ve dakika olarak yer alması halinde bu e-faturaların çıktısı irsaliye olarak kullanılabilmektedir. Ancak üzerinde İrsaliye yerine geçer ifadesinin yazılması ve şirket yetkilisi tarafından kaşe-imza yapılması zorunludur.


509 Sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin tamamı için tıklayınız....

Ayrıca 1 Sıra nolu eDefter VUK Genel Tebliğinde güncellemeler yapılarak aşağıdaki hususlar yayınlandı.
  • eDefter verilerinin ikincil kopyalarının GİB tarafından onaylı saklama kuruluşlarında (Özel Entegratör ) saklanması zorunlu hale geldi.
  • eDeftere geçiş için zorunlu ciro sınırı da 5 Milyon TL ye indi.
  • eDefterde isteyen mükelleflerin Özel Entegratör imzası ile imzalama yapılmasına izin verildi.

Mükellef Gruplarına Göre Zorunlukluk ve Geçiş Süreleri

eFatura Mükellef Zorunluluğu
Mükellef Grubu
Zorunlu Geçiş Süresi
2018 Cirosu 10 Milyon + 01.01.2020 tarihine kadar
2018 ve 2019 Cirosu 5 Milyon+ 01.07.2020 tarihine kadar
2020 ve Sonrası İzleyen yılın Temmuz ayına kadar
ÖTV Kanununa ekli (I) 01.07.2020 tarihine kadar
ÖTV Kanunu III Sayılı Liste imal, ithal edenler 01.07.2020 tarihine kadar
ÖTV I ve III Sayılı Liste 2020 den İtibaren Takip eden 3 ay içinde
Aracı hizmet sağlayıcıları, İnternet Üzerinden Reklamcılık 01.07.2020 tarihine kadar
Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticareti 01.01.2020 tarihine kadar
Bavul Ticareti Yapanlar 01.07.2020 tarihine kadar
2020 sonrası Aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı Kuruluştan 3 ay sonra
Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticareti Başlangıçtan 3 ay sonra
 
eArşiv Fatura Mükellef Zorunluluğu
Mükellef Grubu
Zorunlu Geçiş Süresi
19.10.2019 ve öncesi e-Fatura Mükellefleri 01.01.2020 tarihine kadar
19.10.2019 sonrası E-Fatura Mükellefleri E-Fatura ile aynı anda
Hali hazırda aracı hizmet sağlayıcıları ve internet satışı yapanlar 1.1.2020 tarihine kadar
Aracı hizmet sağlayıcıları ve internet satışı yapanlar, 2020 ve sonrası kurulan Kuruluştan 3 ay içinde
eİrsaliye Mükellef Zorunluluğu
Mükellef Grubu
Zorunlu Geçiş Süresi
ÖTV  ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi 01.07.2020 tarihine kadar
4634 Sayılı Şeker Kanunun 2inci maddesinin e bendinde tanımına yer verilen şekerin imalini gerçekleştiren mükellefler 01.07.2020 tarihine kadar
Gübre takip sistemi’ ne kayıtlı kullanıcılar 01.07.2020 tarihine kadar
Maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin 01.07.2020 tarihine kadar
ÖTV ekli (III) sayılı listedeki malların imal, inşa, ithal 01.07.2020 tarihine kadar
e-Fatura uygulamasına kayıtlı bulunan GTİP:72 ile GTİP:73 demir veya çelikten eşyaların imali, ithal ve ihracı faaliyetinde bulunan 01.07.2020 tarihine kadar
e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya izleyen hesap dönemlerinde brüt satış hasılatı 25 milyon TL ve üzeri 01.07.2020 tarihine kadar
Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal 1.1.2020 tarihine kadar
eMüstahsil Mükellef Zorunluluğu
Mükellef Grubu
Zorunlu Geçiş Süresi
19.10.2019 tarihinden önce e-Fatura sistemine kayıtlı 01.07.2020 tarihine kadar
Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticareti 01.01.2020 tarihine kadar
2020 yılı içinde e-Fatura uygulamasına dâhil olanlar e-Fatura süreci içinde
eSerbest Meslek Mükellef Zorunluluğu
Mükellef Grubu
Zorunlu Geçiş Süresi

01/02/2020 tarihi itibariyle faaliyette olanlar
01.06.2020 tarihine kadar
01.02.2020 tarihi dâhil olmak üzere yeni faaliyete başlayacak Takip eden 3 ay içinde
eDefter Mükellef Zorunluluğu
Mükellef Grubu
Zorunlu Geçiş Süresi
e-Fatura Geçiş Sürecindekiler Süreç içinde
Yıl içinde Geçenler Takip eden yılın başından itibaren
Bağımsız Denetime Tabi Şirketler 01.01.2020 itibariyle
01.01.2020 itibariyle bağımsız denetime tabi ise takip eden yılın başında
eDefter Berat Yükleme Çizelgesi
Dönem
Aylık Yükleme Tercihlerinde Bulunulması Halinde
Dönem
Aylık Yükleme Tercihlerinde Bulunulması Halinde
Ocak Nisan ayı sonunda Temmuz Ekim ayı sonunda
Şubat Mayıs ayı sonunda Ağustos Kasım ayı sonunda
Mart Haziran ayı sonunda Eylül Aralık ayı sonunda
Nisan Temmuz ayı sonunda Ekim Ocak ayı sonunda
Mayıs Ağustos ayı sonunda Kasım Şubat ayı sonunda
Haziran Eylül ayı sonunda Aralık Gelir/Kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar
eDefter Berat Yükleme Çizelgesi
Dönem
Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihlerinde Bulunulması Halinde
Ocak-Şubat-Mart Mayıs ayı sonunda
Nisan-Mayıs- Haziran Ağustos ayı sonunda
Temmuz-Ağustos- Eylül Kasım ayı sonunda
Ekim-Kasım-Aralık Gelir/Kurumlar beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar