İZİBİZ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. KVKK POLİTİKASI


Kişisel Verilerin İşlenmesi, Saklaması ve İmhası Politikası (“Politika”), İZİBİZ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.’nin (İZİBİZ/ŞİRKET) veri sorumlusu sıfatıyla
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamındaki kişisel verilerin işlenmesi, aktarılması, korunması, saklaması ve imhasına ilişkin
iş ve işlemlerle ilgili uygulanacak usul ve esaslar ile tüm idari ve teknik tedbirleri belirlemek, bu hususta ilgilileri ve kamuyu bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Bu kapsamda, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, müşterilerimizin, iş ortaklarımızın, tedarikçilerimizin, ziyaretçilerimizin vs. herhangi bir nedenle ŞİRKET
nezdinde kişisel verisi bulunan tüm gerçek kişilerin kişisel verileri; T.C. Anayasası, Uluslararası Sözleşmeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
ve diğer ilgili mevzuatlara uygun olarak işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesi, Saklaması ve İmhası Politikası” çerçevesinde yönetilmektedir.


 
Aşağıdaki Linkleri Tıklayarak KVKK Politika Ve Prosedürlerimize Ulaşabilir siniz.