Kalite Politikamız

izibiz , üretkenlik, verimlilik ve müşterilerle ve paydaşları ile mükemmel ilişkiler geliştirmeye odaklanarak, e-dönüşüm kapsamında hizmetleri yüksek kalitede sunmayı hedeflemektedir. Üst yönetimin katkıları ve tüm çalışanların katılımıyla Kalite Yönetim Sistemimizin esaslarına uymak, sistemin sürekliliğini sağlamak ve sistemin performansını sürekli geliştirmektir. Tüm faaliyetlerimizi süreçleri başarıyla tamamlanarak alınmış ISO 9001, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 22301 sertifikasyonları çerçevesinde yürütmekteyiz. Böylece hem Bilgi Güvenliği Kalite Yönetim Sistemine uygun olarak güvence altına alınmış bir operasyon yöntemi, hem de bunun sürekliliği ve iyileştirilmesi için periyodik olarak gözden geçirmeler sağlanmaktadır.

9001k
ISO 9001:2015 [Kalite Yönetim Sistemi Standartı]

Kalite yönetim sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartları
tanımlayan b standart kuruluşların hizmet ve performans yönetimi konusunda
kalitelerini artırmaya ve süreklilik sağlanmasına olanak tanır.

, 9001k
ISO 22301:2019 [İş Sürekliliği Yönetim Sistemi]

Kuruluşların iş sürekliliğini sağlamaları için gerekli planları uygulamaları ve
riskleri azaltmak için hazırlanmaları, yıkıcı olaylardan kurtulmaları için
belgelenmiş bir yönetim sistemini geliştirmek için gereksinimleri belirtir.

9001k
ISO 20000-1:2018 [BT Hizmet Yönetim Sistemi]

BT hizmeti sunan kuruluşların veya birimlerin iç/dış müşterilerinin
beklentilerini karşılama yeteneklerini ve performanslarını
yükseltmeyi amaçlayan süreç tabanlı bir standarttır.

9001k
ISO 27001:2013 [Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi]

Bilgi varlıklarını etkin bir şekilde koruyan , izinsiz erişilme olasılığını
en aza indiren , ilgili taraflara güven veren, yeterli ve orantılı
güvenlik kontrollerini sağlamak için tasarlanmış yönetim sistemidir.