Blog

E-Fatura uygulaması nedir?

e-Fatura Uygulaması tanımlanan standartlara uygun olarak elektronik belge biçiminde düzenlenen faturaların, tarafları arasında dolaşımını güvenli ve sağlıklı bir biçimde sağlamak amacı ile Başkanlık tarafından oluşturulan uygulamanın genel adıdır.

E-Fatura (elektronik fatura), Vergi Usül Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre, tutulması zorunlu olan faturaların elektronik ortamda; oluşturulmasını, kaydedilmesini, saklanmasını ve ibraz edilmesini sağlayan sistemin genel adıdır. Fiziksel faturada yer alması gereken bilgilerin tamamını kapsayan E-Fatura, elektronik kayıtlar bütünü biçiminde oluşturulur. E-imza ve Mali Mühür uygulamalarını içeren elektronik fatura (E-Fatura) sistemi, kaynağının doğruluğunu, içeriğin bütünlüğünü ve değişmezliğini garanti altına alarak özellikle vergi kaçaklarının ve kayıplarının önüne geçmeyi amaçlar.

Read more

Sistemde veya sistemdeki aktörlerden birinde (GİB,Özel Entergratörler, Muhatap Alıcı vb.) e-fatura gönderimi ile ilgili uzun süreli kesinti olması veya e-faturanın elektronik olarak iletilmesinin mümkün olmadığı durumda ne yapılmalıdır?

……………… 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “9. Sorumluluk ve Cezai Müeyyideler” başlıklı bölümünde yer verilen; “e-Fatura düzenleme yetkisi bulunan mükelleflerin gerek kendi sistemlerinde gerekse e-Fatura Uygulamasında meydana gelebilecek arıza ve kesinti durumlarında fatura düzenleyebilmek için yeteri kadar basılı kağıt fatura bulundurmaları zorunludur.” açıklaması gereğince MATBU (matbaa baskılı) fatura (veya mükellef e-Arşiv fatura uygulamasına geçmiş ise e-Arşiv fatura) düzenlenerek işlem yapılması mümkün bulunmaktadır.

Read more

İhracat faturası düzenlerken sistemde veya sistemdeki aktörlerden birinde (GİB,Özel Entergratörler,Gümrük Bakanlığı vb.) e-fatura gönderimi ile ilgili uzun süreli kesinti olması veya e-faturanın elektronik olarak iletilmesinin mümkün olmadığı durumda ne y

……………… Diğer taraftan GTB tarafından e-Fatura Uygulamasına ilişkin olarak 30.06.2017 tarihli ve 2017/7 sayılı Genelge yayımlanmış ve söz konusu Genelge'nin 8 inci maddesinde: “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (sıra no: 397) uyarınca e-fatura düzenleme yetkisi bulunan yükümlülerin gerek kendi sistemlerinde, gerekse e-fatura Uygulamasında meydana gelebilecek arıza ve kesinti durumlarında kağıt fatura düzenleyebilmeleri mümkün olduğundan, böyle durumlarda kağıt ortamında düzenlenen faturalar 0100 belge kodu seçilerek gümrük beyannamesinin ekinde beyan edilebilir.”

……………… 2 saati aşan teknik bir aksaklık nedeniyle e-Fatura’ya göre işlemlerin tamamlanamaması halinde; e-Faturanın kağıt çıktısı üzerine kağıt fatura prosedürüne göre gümrük çıkış işlemlerinin yapılması mümkün bulunduğu gibi MATBU fatura (matbaa baskılı fatura veya e-Arşiv Fatura) dikkate alınarak kağıt fatura prosedürüne göre gümrük çıkış işlemlerinin yapılması da mümkün bulunmaktadır.

Read more

İhracatta e-Fatura

İhracat faturalarının e-Fatura olarak düzenlenmesi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan tebliğ değişikliği ile hayata geçmiş oldu. Bu bağlamda e-Fatura mükellefleri ihracat faturalarını da tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinden e-Fatura olarak düzenlemek zorundadırlar.

İzibiz e-Fatura Portal uygulaması ihracat faturalarının e-Fatura olarak düzenlenmesi için kullanıcılara PRATİK ve HIZLI bir kullanım imkanı sunmaktadır. Türkiye’nin en gelişmiş e-Fatura Portali ile bir çok özelliklere ve yeteneklere tek bir uygulama üzerinden sahip olmak mümkün.

Read more

Yolcu Beraberi (Tax Free) e-Fatura

“Yolcu beraberi eşya ihracı” (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlara, bahsi geçen faturaları da 01.07.2017 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleme zorunluluğu getirilmişti. Bu bağlamda e-Fatura mükellefleri Yolcu Beraberi Faturalarını da ilgili GİB tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinden e-Fatura olarak düzenlemek zorundadırlar.

İlgili tebliğe göre Yolcu beraberi eşya ihracı faturası;

 • Faturayı düzenleyecek olan mükellef (mağaza) e-fatura sistemine dahil olmalıdır.
 • Mükellefl er düzenleyecekleri yolcu beraberi eşya ihracı faturalarında alıcı bilgilerine ilaveten Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın bilgilerine de yer vereceklerdir. E-fatura dosyasının “AccountingCustomerParty” bölümünde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bilgileri, “BuyerCustomerParty” bölümünde ise alışverişi yapan turistin bilgileri yer alacaktır. Faturanın ProfileID değeri “YOLCUBERABERFATURA” olmalıdır.
 • Düzenlenen faturalar onay için gümrük çıkış memurunun ekranına düşecektir. Onaylanan faturalar ile uygulama yanıtı vergi iadesi ödemesi için ilgili yetki belgeli aracı kurumların sistemine düşecektir. Faturayı düzenleyen mükellef(mağaza) ile aracı kurumlar arasında, iptal/iade gibi durumlarda haksız vergi iadesi yapılmasının önüne geçilmesini sağlamak için gerçek zamanlı bir bağlantı olmalıdır. Sistemde bir sorun olması durumuna karşılık, mükellef, satış noktalarında yeteri kadar kağıt fatura bulundurmalı, gerektiğinde kağıt fatura düzenlemeli ve kağıt fatura düzenlediği satışlara ait tekrar e-Fatura düzenlememelidir.

İzibiz e-Fatura Portal uygulaması Yolcu beraberi faturalarının e-Fatura olarak düzenlenmesi için kullanıcılara PRATİK ve HIZLI bir kullanım imkanı sunmaktadır. Türkiye’nin en gelişmiş e-Fatura Portali ile bir çok özelliklere ve yeteneklere tek bir uygulama üzerinden sahip olmak mümkün.

Read more

SGK e-Fatura

SGK e-Fatura

Sosyal Güvenlik Kurumu 1 Ekim 2017 tarih itibariyle e-Fatura uygulamasına dahil oldu. Bu sebeple de e-Fatura mükellefleri SGK ya kesecekleri faturaları e-Fatura olarak düzenlemek zorundalar.
İzibiz olarak SGK e-Fatura uygulamamızı hem ERP entegrasyonları ile hem de web portal kullanıcıları için Portal üzerinden hazır hale getirdik.

SGK e-Fatura Düzenleme

İzibiz müşterileri SGK e-Fatura uygulaması ile hızlıca e-Fatura düzenleyebilir.

SGK Medula Sisteminden e-Fatura Düzenleme ve Medula Sisteminden e-Fatura Aktarım?

İzibiz müşterileri SGK e-Fatura uygulaması ile isteğe bağlı olarak Medula sisteminden indirdikleri xml faturaları portale yükleyerek e-Fatura oluşturma ve gönderim sağlayabilmektedir.

Read more

Eczane, Optik ve Tıbbi Cihazlarda e-Fatura

Eczane, Optik ve Tıbbi Cihaz Ofislerinde e-Fatura

Sosyal Güvenlik Kurumu 1 Ekim 2017 tarih itibariyle e-Fatura uygulamasına dahil oldu. Bu sebeple de e-Fatura mükellefleri SGK ya kesecekleri faturaları e-Fatura olarak düzenlemek zorundalar.
İzibiz olarak SGK e-Fatura uygulamamızı hem ERP entegrasyonları ile hem de web portal kullanıcıları için Portal üzerinden hazır hale getirdik.

Eczane, Optik ve Tıbbi Cihaz Ofislerinde e-Fatura Geçiş Zorunluluğu

e-Fatura geçiş zorunluluğu ile ilgili mevcut hükümler geçerlidir. Ancak SGK nın e-Fatura alıcısı olması ve SGK tarafından sağlanan kolaylıklar nedeniyle gönüllü olarak e-fatura geçiş süreci başlamış olmaktadır. Ayrıca e-Fatura gerek kullanım kolaylığı, gerek prestiji ve kazandırdığı ekonomik tasarruflar nedeniyle Eczane, Optik ve Tıbbi Cihaz ofisleri tarafından da gönüllü olarak tercih edileceği varsayılmaktadır.

Eczane, Optik ve Tıbbi Cihaz Ofislerinin e-Fatura Düzenlemesi

İzibiz müşterileri web portal üzerindeki e-Fatura uygulaması ile hızlıca e-Fatura düzenleyebilir.

Read more

509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğ ve 1 Nolu e-Defter Tebliğ Detaylari

509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğ Özet Bilgiler

509 sıra no ile 19.10.2019 tarihinde yeni Vergi Usul Kanunu Tebliği Yayınlandı. Bu tebliğ ile birlikte aşağıdaki tebliğler yayından kaldırılmış oldu.
 • 397 Vergi Usul Tebliği, 415 Vergi Usul Tebliği, 421 Vergi Usul Tebliği, 433 Vergi Usul Tebliği, 462 Vergi Usul Tebliği, 463 Vergi Usul Tebliği
509 Nolu Tebliğ İle Temel Olarak Yapılan Değişiklikler;
 • Yayınlanan 509 sıra numaraları yeni Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre e-Fatura zorunlu geçiş için ciro sınırı 10 Milyon TL den 5 Milyon TL ye indirilmiş oldu.
 • eFatura mükelleflerine eArşiv Fatura zorunluluğu gelmiş oldu.
 • eMüstahsil Makbuzu zorunlu hale gelerek, zorunlu eMüstahsil uygulamasına dahil olanlara eFatura, eArşiv Fatura ve eİrsaliye de zorunlu hale geldi.
 • 5957 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE KOMİSYONCU VEYA TÜCCAR OLARAK MEYVE VE SEBZE TİCARETİYLE İŞTİGAL EDENLER CİRO SINIRI OLMAKSIZIN E-MÜSTAHSİL MÜKELLEFİ OLMAK ZORUNDA.
 • eSerbest Meslek zorunlu oldu.
 • eGider Pusulası, eSigorta Poliçesi, eDekont,eDöviz Alım-Satım Belgesi, eSigorta Komisyon Gider Belgesi, eYolcu Listesi yeni çeşit ebelge ürünü olarak tebliğde yer aldı.
Diğer Önemli Değişiklikler;

- eArşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükellefler (zorunluluk kapsamı dışındakiler ) 1.1.2020 den itibaren düzenledikleri fatura tutarının vergiler dahil 30.000 TL yi aşması halinde ( vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından 5.000 TL ) düzenleyecekleri faturaları GİB in açacağı ilave fatura portali üzerinden eArşiv Fatura olarak düzenlemek zorundadırlar. Bu mükelleflerin eArşiv Fatura uygulamasına dahil olması veya bu faturaları Özel Entegratör üzerinden düzenlemesi gerekmemektedir.

-eArşiv Fatura uygulamasında karekod veya barkod uygulamasına geçilecek,

-eFatura ve eArşiv Fatura uygulaması dahil olup ÖKC kullanımından muaf olan mükellefler 500 TL ye kadar olan parekende mal ve hizmet satışlarına ait belgelerde müşteri adı bölümüne NİHAİ TÜKETİCİ yazılabilmelisinin önü açılmıştır. Bu şekilde düzenlenen eArşiv Faturalar parekende satış fişi veya ÖKC fişi olarak geçerlidir.

-eFatura üzerinden düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanın saat ve dakika olarak yer alması halinde bu e-faturaların çıktısı irsaliye olarak kullanılabilmektedir. Ancak üzerinde İrsaliye yerine geçer ifadesinin yazılması ve şirket yetkilisi tarafından kaşe-imza yapılması zorunludur.


509 Sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin tamamı için tıklayınız....

Ayrıca 1 Sıra nolu eDefter VUK Genel Tebliğinde güncellemeler yapılarak aşağıdaki hususlar yayınlandı.
 • eDefter verilerinin ikincil kopyalarının GİB tarafından onaylı saklama kuruluşlarında (Özel Entegratör ) saklanması zorunlu hale geldi.
 • eDeftere geçiş için zorunlu ciro sınırı da 5 Milyon TL ye indi.
 • eDefterde isteyen mükelleflerin Özel Entegratör imzası ile imzalama yapılmasına izin verildi.

Mükellef Gruplarına Göre Zorunlukluk ve Geçiş Süreleri

e-Fatura Mükellef Zorunluluğu 
Mükellef Grubu Zorunlu Geçiş Süresi  
Eczane, Hastane, Medikal Malzeme Satıcıları, Optikçiler, Diyaliz Merkezleri ve
Sosyal Güvenlik Kurumu İle Sözleşmesi Olan Tüm Sağlık Kuruluşları
Ciroya Bakılmaksızın Geçiş Yapacaklardır.
01.07.2021 tarihine kadar
2018 Cirosu 10 Milyon + 01.01.2020 tarihine kadar
2018 ve 2019 Cirosu 5 Milyon+ 01.07.2020 tarihine kadar
2020 ve Sonrası İzleyen yılın Temmuz ayına kadar
ÖTV Kanununa ekli (I) 01.07.2020 tarihine kadar
ÖTV Kanunu III Sayılı Liste imal, ithal edenler 01.07.2020 tarihine kadar
ÖTV I ve III Sayılı Liste 2020 den İtibaren Takip eden 3 ay içinde
Aracı hizmet sağlayıcıları, İnternet üzerinden Reklamcılık 01.07.2020 tarihine kadar
Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticareti 01.01.2020 tarihine kadar
Bavul Ticareti Yapanlar 01.07.2020 tarihine kadar
2020 sonrası Aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı Kuruluştan 3 ay sonra
Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticareti Başlangıçtan 3 ay sonra
e-Arşiv Fatura Mükellef Zorunluluğu
Mükellef Grubu
Zorunlu Geçiş Süresi
19.10.2019 ve öncesi e-Fatura Mükellefleri 01.01.2020 tarihine kadar
19.10.2019 sonrası E-Fatura Mükellefleri E-Fatura ile aynı anda
Hali hazırda aracı hizmet sağlayıcıları ve internet satışı yapanlar 1.1.2020 tarihine kadar
Aracı hizmet sağlayıcıları ve internet satışı yapanlar, 2020 ve sonrası kurulan Kuruluştan 3 ay içinde
e-İrsaliye Mükellef Zorunluluğu
Mükellef Grubu
Zorunlu Geçiş Süresi
ÖTV  ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi 01.07.2020 tarihine kadar
4634 Sayılı Şeker Kanunun 2inci maddesinin e bendinde tanımına yer verilen şekerin imalini gerçekleştiren mükellefler 01.07.2020 tarihine kadar
Gübre takip sistemi’ ne kayıtlı kullanıcılar 01.07.2020 tarihine kadar
Maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin 01.07.2020 tarihine kadar
ÖTV ekli (III) sayılı listedeki malların imal, inşa, ithal 01.07.2020 tarihine kadar
e-Fatura uygulamasına kayıtlı bulunan GTİP:72 ile GTİP:73 demir veya çelikten eşyaların imali, ithal ve ihracı faaliyetinde bulunan 01.07.2020 tarihine kadar
e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya izleyen hesap dönemlerinde brüt satış hasılatı 25 milyon TL ve üzeri 01.07.2020 tarihine kadar
Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal 1.1.2020 tarihine kadar
e-Müstahsil Mükellef Zorunluluğu
Mükellef Grubu
Zorunlu Geçiş Süresi
19.10.2019 tarihinden önce e-Fatura sistemine kayıtlı 01.07.2020 tarihine kadar
Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticareti 01.01.2020 tarihine kadar
2020 yılı içinde e-Fatura uygulamasına dâhil olanlar e-Fatura süreci içinde
e-Serbest Meslek Mükellef Zorunluluğu
Mükellef Grubu
Zorunlu Geçiş Süresi

01/02/2020 tarihi itibariyle faaliyette olanlar
01.06.2020 tarihine kadar
01.02.2020 tarihi dâhil olmak üzere yeni faaliyete başlayacak Takip eden 3 ay içinde
e-Defter Mükellef Zorunluluğu
Mükellef Grubu
Zorunlu Geçiş Süresi
e-Fatura Geçiş Sürecindekiler Süreç içinde
Yıl içinde Geçenler Takip eden yılın başından itibaren
Bağımsız Denetime Tabi Şirketler 01.01.2020 itibariyle
01.01.2020 itibariyle bağımsız denetime tabi ise takip eden yılın başında
e-Defter Berat Yükleme Çizelgesi
Dönem
Aylık Yükleme Tercihlerinde Bulunulması Halinde
Dönem
Aylık Yükleme Tercihlerinde Bulunulması Halinde
Ocak Nisan ayı sonunda Temmuz Ekim ayı sonunda
Şubat Mayıs ayı sonunda Ağustos Kasım ayı sonunda
Mart Haziran ayı sonunda Eylül Aralık ayı sonunda
Nisan Temmuz ayı sonunda Ekim Ocak ayı sonunda
Mayıs Ağustos ayı sonunda Kasım Şubat ayı sonunda
Haziran Eylül ayı sonunda Aralık Gelir/Kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar
e-Defter Berat Yükleme Çizelgesi
Dönem
Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihlerinde Bulunulması Halinde
Ocak-Şubat-Mart Mayıs ayı sonunda
Nisan-Mayıs- Haziran Ağustos ayı sonunda
Temmuz-Ağustos- Eylül Kasım ayı sonunda
Ekim-Kasım-Aralık Gelir/Kurumlar beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar
 
e-Adisyon Zorunluluğu
Kağıt adisyon kullanan mükelleflerin e-Adisyon uygulamasına dahil olması ve düzenleyeceği adisyon belgelerini, e-Adisyon belgesi olarak düzenlemeleri gerekmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), adisyon belgesi düzenleyen hizmet işletmelerine, yıllık veya aylık satış hasılatı tutarlarını dikkate alarak, kendilerine geçiş hazırlıkları için en az 3 ay geçiş süresi vermek ve yazılı bildirim ya da ebelge.gib.gov.tr adresinde duyurmak suretiyle e-Adisyon uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkilidir.
 
2021 yılı e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının GİB bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanları
a-) Aylık Yükleme Tercihinde Bulunanlar;
Dönem Aktarım Zamanı
2021 / Ocak 17 Mayıs 2021’e kadar
2021 / Şubat 15 Haziran 2021’e kadar
2021 / Mart 16 Temmuz 2021’e kadar
2021 / Nisan 16 Ağustos 2021’e kadar
2021 / Mayıs 15 Eylül 2021’e kadar
2021 / Haziran 15 Ekim 2021’e kadar
2021 / Temmuz 15 Kasım 2021’e kadar
2021 / Ağustos 15 Aralık 2021’e kadar
2021 / Eylül 17 Ocak 2022’ye kadar
2021 / Ekim 15 Şubat 2022’ye kadar
2021 / Kasım 15 Mart 2022’ye kadar
2021 / Aralık (Gerçek Kişi Mükellefler)
2021 / Aralık (Tüzel Kişi Mükellefler)
15  Nisan 2022’ye kadar
16  Mayıs 2022’ye kadar
b-) 3 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunanlar;
Dönem Aktarım Zamanı
2021/ Ocak, Şubat, Mart 15 Haziran 2021’e kadar
2021/ Nisan, Mayıs, Haziran 15 Eylül 2021’e kadar
2021 / Temmuz, Ağustos, Eylül 15 Aralık 2021’e kadar
2021 / Ekim, Kasım, Aralık (Gerçek kişi mükellefler)
2021/ Ekim, Kasım, Aralık (Tüzel kişi mükellefler)
15  Nisan 2022’ye kadar
16  Mayıs 2022’ye kadar
 
Read more

535 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği

535 Sayılı VUK Genel Tebliği Özeti

Tüm mükellef Grupları İçin e-Fatura Geçişleri;

 • 2021 Brüt Satış Hasılatı 4 Milyon TL olanlar;
  • e-belgelere 1.7.2022 tarihine kadar,

  • e-Defter için ise 1.1.2023 tarihine kadar

 • 2022 ve Üstü Yıllarda Satış Hasilatı 3 Milyon TL olanlar;
  • e-belgelere takip eden Temmuz ayı başına kadar,

  • e-deftere ise takip eden yılın sonuna kadar,

Sektörel Ayrım Olmaksızın e-İrsaliye Geçişleri;

 • 2021 Dönemi Satış Hasilatı 10 Milyon TL Olanlar
  • 1 Temmuz 2022 ye kadar
 • 2022 ve Sonrası Satış Hasilatı 10 Milyon TL Olanlar;
  • Hesap DÖnemini izleyen 7.Ayın başına kadar,

Gayrimenkul, Motorlu Taşıt Alım-Satım veya Kiralama Faaliyetinde Bulunanlar;

 • 2021 Dönemi Satış Hasilatı 1 Milyon TL yi Aşanlar;
  • e-Belge için 1.7.2022 ye kadar
  • e-Defter için 1.1.2023 e kadar
 • 2022 ve Devam Yıllar İçin Satış Hasilatı 500 Bin TL yi Aşanlar
  • e-Belge İçin ilgili yılın Temmuz ayının 1.gününe kadar ( 2022 için 1 Temmuz 2022 ye kadar )
  • e-Defter için ilgili yılın Aralık ayının son gününe kadar / 2022 için 31 Aralık 2022 ye kadar )

e-Ticaret Faaliyetinde Bulunanlar;

 • 2020 veya 2021 Satış Cirosu 1 Milyon TL yi Aşanlar
  • 1.7.2022 ye kadar e-belgeye,
  • 1.1.2023 e kadar e-deftere,
 • 2022 ve Sonrası Yıllarda 500 Bin TL yi Aşanlar;
  • İlgili Yılın 1 Temuz tarihine kadar e-belge uygulamalarına,
  • İlgili Yılın 31 Aralık gününe kadar e-defter uygulamasına,

Kültür Turizm Bakanlığı veya Belediyeden Ruhsatlı Oteller;

 • 22.01.2022 tarih itibariyle başlayanlar ciro limiti olmaksızın
  • 1.7.2022 tarihine kadar e-Belge Uygulamalarına,
  • 1.1.2023 tarihine kadar e-Defter Uygulamasına,
 • Tebliğ Tarihi Sonrası Devam Eden Yıllarda;
  • İlgili Yılın 1 Temmuz tarihine kadar e-belge uygulamasına,
  • İlgili yılın 31 Aralık gününe kadar e-defter uygulamasına,

GİB e-Arşiv Fatura Düzenleme Zorululuğu;

 • Vergi Mükelleflerine düzenlenen faturalar için 2.000 TL ve üzeri,
  • 1 Mart 2022 itibariyle
 • Vergi Mükellefi Olmayanlara düzenlenen faturalar için 5.000 TL ve Üzeri
  • 1 Mart 2022 itibariyle

Tebliğ ilgili tüm detaylara ve 535 Satılı VUK Genel Tebliğine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Read more