E-İrsaliye

E-İrsaliye Nedir?

Kağıt irsaliye ile aynı hukuki niteliklere sahip, Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden uygulama yanıtları ile elektronik ortama aktarılan ve üzerinde irsaliyeye ait alanların bulunduğu çözümdür.

10
E-İrsaliyenin Avantajları Nelerdir?

  • E-Fatura çözümündeki gibi yine basım, arşivleme vb. maliyetlerden tasarruf sağlanır.
  • İşlemlerin elektronik ortamda gerçekleşmesi sebebiyle çevreci biri üründür.
  • İrsaliye bilgilerine kolay ve hızlı bir şekilde erişim imkanı sağlanır.
  • E-Fatura verilerinizle birlikte aynı ortamlarda güvenli bir şekilde saklama imkanına sahip olursunuz.