e-İrsaliye Uygulamasının Başlama Tarihi ve e-İrsaliye Geçiş Zorunluluğu Ne Zamandır?

  • 397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında getirilen e-Fatura Uygulamasından yararlanma iznine sahip olan,
  • Bu Tebliğde açıklanan usul ve esaslara uygun olarak, e-İrsaliye düzenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlamış olan ve
  • Bu maddenin (2) numaralı fıkrasında belirtilen şekilde e-İrsaliye Uygulamasına dahil olmak için gerekli başvuruyu yapan,
mükellefler 01/01/2018 tarihinden itibaren faydalanabilirler.