Serbest Meslek Makbuzu Düzenleyen Kişiler Kimlerdir? e-Fatura Kapsamında e-Serbest Meslek Makbuzunu Kimler düzenleyecek?

Şahsi unvan veya isim hesabına, mutat haldeki meslek faaliyetinde bulunan; veteriner, mimar, avukat, doktor, diş hekimi, mühendis, müşavir, mali müşavir, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, ressam, yazar, noter, rehber, danışman, vb. kişiler serbest meslek erbabı sayılmakta olup, bu sınıflara dahil kişiler serbest meslek makbuzu düzenleyebilirler.

Yine bu sınıflara dahil olanlardan e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olanlar ilgili tarih başlangıcı ile birlikte e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlemeye başlayacaklar.