Klasik Serbest Meslek Makbuzunun Şekli ve Düzeni Nasıldır?

  • Makbuzu verenin soyadı, adı veya ünvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası,
  • Müşterinin soyadı, adı veya ünvanı ve adresi,
  • Alınan paranın miktarı,
  • Paranın alındığı tarih,
  • KDV tutarı ve gelir vergisi tutarı,

Yazılır ve bu makbuzlar serbest meslek erbabı tarafından imzalanır. Serbest meslek makbuzları seri ve sıra numarası ile devam eden sayfalardan oluşmalıdır