Klasik Serbest Meslek Makbuzunun Düzenlenmesindeki Vergisel Detaylar Nasıldır?

Belge düzenlenmesinden önce belge üzerinden hesaplanması gereken stopaj ve KDV oranları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

  • Sağlık hizmeti ücretlerinde % 8 KDV
  • Diğer ücretler üzerinden %18 KDV
  • Ücret sanat, eğitim, araştırma vb. gibi bir hizmet karşılığındaysa KDV oran % 17
  • Gelir vergisi stopajı % 20

Brüt ücret üzerinden gelir vergisi hesaplanarak yazılır. Gelir Vergisi oranı %20’dir. Brüt ücretten gelir vergisi düşülüp KDV eklenerek net alınacak ücret hesaplanır.