e-Fatura'ya Dair Merak Ettiğiniz Her Şey Burada

2018 Cirosu 10 Milyon + 01.01.2020 tarihine kadar
2018 ve 2019 Cirosu 5 Milyon+ 01.07.2020 tarihine kadar
2020 ve Sonrası İzleyen yılın Temmuz ayına kadar
ÖTV Kanununa ekli (I) 01.07.2020 tarihine kadar
ÖTV Kanunu III Sayılı Liste imal, ithal edenler 01.07.2020 tarihine kadar
ÖTV I ve III Sayılı Liste
2020 den İtibaren Takip eden 3 ay içinde
Aracı hizmet sağlayıcıları, İnternet Üzerinden Reklamcılık 01.07.2020 tarihine kadar
Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticareti 01.01.2020 tarihine kadar
Bavul Ticareti Yapanlar 01.07.2020 tarihine kadar
2020 sonrası Aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı Kuruluştan 3 ay sonra

Türkiye’de 397 sıra no.lu VUK tebliğine ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.
E-fatura yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yönetilen e-fatura uygulamasında amaç tek format ve standarda göre satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturmaktır. Bunun için yurt dışı uygulamalar incelenerek başarıya ulaşmış e-fatura işleyişleri dikkate alınmış ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açık kaynak bir standart olan XML tabanlı ticari hayatın tüm süreçlerini içerecek şekilde etiketlemelere sahip olan uluslararası bir standart olan UBL-TR benimsenmiştir..

Temel fatura göndericinin elektronik ortamda alıcıya ulaştırdığı e-fatura senaryolarından birisi olup,
alıcı tarafından kabul veya ret yanıtının verilemediği ancak harici yollarla itiraz edilebilen e-fatura tipidir.

GİB Portal Yöntemi
GİB tarafından, mükelleflerin e-fatura uygulamasından yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen, temel fonksiyonları bünyesinde barındıran bir web uygulamasıdır.
 
Entegrasyon Yöntemi
Bilgi işlem Sisteminin Entegrasyonu Sistemi, kendilerine ait bilgi işlem sistemini Başkanlığın sistemine entegre ederek 7/24 kesintisiz bağlantı sağlayabilecek mükelleflerin kullanabilmelerini sağlayan yöntemdir.
 
Özel Entegrasyon Yöntemi
Faturalama ihtiyaçları farklılık gösteren veya çok sayıda fatura düzenleyen mükelleflere, kendilerine ait bilgi işlem alt yapısının yetersiz olması halinde teknik yeterliliğe sahip bir özel entegratörün bilgi işlem sistemi vasıtasıyla elektronik fatura alıp gönderebilme imkanı sağlayan yöntemidir.

e-Fatura geçişi için aşağıdaki adımlar izlenir.

  1. Mali Mühür Başvurusu / Firma tarafından kamuSM üzerinden, destek için satis@izibiz.com.tr a mail atınız.
  2. GİB üzerinden resmi eFatura Başvurusu  / Firma tarafından efatura.gov.tr üzerinden, destek için satis@izibiz.com.tr a mail atınız.
  3. Özel Entegratöre başvuru / / Firma tarafından İZİBİZ web sitesi üzerinden Aktivasyon Formu ile, destek için satis@izibiz.com.tr a mail atınız.
  4. Özel Entegratör tanımlama ve aktivasyonları  / İZİBİZ tarafından
  5. Mali Mühür ile Aktivasyon  / İZİBİZ tarafından
  6. Canlıya geçiş / İZİBİZ tarafından


Mali mühür başvurusu ile ilgili merak ettiğiniz her şeye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://www.izibiz.com.tr/index.php/bilgi-bankasi/mali-muhur


GİB üzerinden resmi e-fatura başvurusu için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
https://www.efatura.gov.tr/efaturabasvuru.html 


Daha sonra aşağıdaki linkten Aktivasyon Formunu doldurabilirsiniz.

Başvur

Evet temel e-faturalar iptal edilebilir. Bunun için temelde iki farklı yöntem mevcuttur.

⇒Noter, kep vb. ile resmi tebligat üzerinden İptal veya

⇒ Aşağıdaki web adresi üzerinden GİB in sunduğu elektronik iptal başvurusu ile de iptal edilebilir. Ancak burada karşı tarafında İptal onayı vermesi esastır.

https://portal.efatura.gov.tr/FaturaIptal/

TEMEL FATURA NASIL İPTAL EDILIR?

Temel fatura senaryosunda düzenlenen e-Faturaların elektronik ortamda iptal edilebilmesi için, faturayı düzenleyen tarafından fatura numarası ve fatura tutar bilgilerini imzalayıp fatura iptal talebi e-Fatura İptal Portali aracılığı ile oluşturulması ve iptal taleplerine ilgili faturanın alıcısı tarafından iptal talebine onay verilmesi gerekmektedir.
Alıcısı tarafından iptal talebine portal aracılığı ile onay verilmedikçe, iptal talebine ait e-faturalar e-Fatura uygulamasına ilişkin sistem üzerinde iptal edilmemiş, geçerli faturalar olarak kabul görecektir.

⇒Öncelikle imzalama aracı programı çalıştırılmalıdır.

⇒e-Fatura İptal Portali kullanıldığı sürece imzalama aracı programı açık kalmalıdır.

⇒e-Fatura İptal Portaline  erişmeniz gerekmektedir.

Ana Ekrandan İşlemin Seçilmesi

Bu ekrandan yapılmak istenilen e-Fatura İptal Talebi Oluşturma (bu talep faturayı düzenleyen tarafından seçilecektir) ya da
(e-Fatura İptal Taleplerinin Listelenmesi ve İptal Onayı (bu onay işlemini faturanın alıcısı durumundaki kişi seçecektir) işlemi seçilmelidir.


Fatura İptal Talebini Oluşturma

1. Ana ekrandan fatura iptal talebi oluşturmak için “Fatura İptal Talebi Oluşturma” butonuna tıklayınız. butonu tıklanarak iptal talebi ekranı açılır.

2. “Fatura İptal Talebi Oluşturma” butonuna tıklandığında aşağıdaki ekran (E-FATURA İPTAL TALEBİ BİLGİ GİRİŞİ EKRANI ) açılacaktır.

3. “Fatura No” alanına e-fatura uygulaması üzerinden alıcısına ulaştırılan ve iptal edilmesi istenen faturanın 16 haneli seri numarası,
“Ödenecek tutar” alanına faturada belirtilen ödenecek tutar yazılır.

  1. Akıllı kart sürücü ve şifre bilgileri girildikten sonra “Talep Oluştur” butonu tıklanır.

    5. Akıllı karttaki bilgiler kontrol edilip onaylandıktan sonra fatura iptal talebi oluşturulduğuna dair bilgi ekranı gelecektir.

e-Faturada zorunlu olarak aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır.

⇒eFatura düzenleme tarihi ve belge numarası

⇒Düzenleyenin adı-soyadı var ise unvanı, adresi, vergi kimlik numarası ve vergi dairesi

⇒Müşterinin ( alıcının) adı- soyadı veya unvanı var ise vergi dairesi ve vergi kimlik numarası

⇒Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı, tutarı, vergi oran ve tutarı

⇒Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası

⇒Başkanlık sistemlerinden sorgulanması, doğrulanması ve görüntülenmesi için karekod veya barkod

e-Fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin birbirlerine düzenledikleri e-Faturada, düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi halinde e-Faturanın kâğıt çıktısı irsaliye yerine geçer.
Söz konusu kâğıt çıktıya “İrsaliye yerine geçer.” ifadesinin yazılması ve kâğıt çıktının satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması zorunludur. Ancak bu imkândan yararlanabilmek için e-Faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi gerekir.
 

Teklif Al e-Dönüşümlü Ol

e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-SMM, e-MM, e-Mutabakat hizmetlerimiz ile ilgili teklif alabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

ÜSTÜN TEKNOLOJİ, HIZLI DESTEK

En Güncel teknolojilerle geleceğin ihtiyaçlarına cevap veren yazılım mimarisi ve tamamı alanında Yetkin Yardım Masası ile 7×24 Müşteri Desteği

ÜRÜNLER ve SERVİSLER
İletişim

© 2024 İZİBİZ Bilişim Teknolojileri A.Ş – Tarafından Her Hakkı Saklıdır.