e-Adisyon

509 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (526 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Tebliği ile eklenen “IV.12. e-Adisyon Uygulaması” başlıklı bölüm) ile getirilen e-Adisyon Uygulaması kapsamında adisyon belgesinin ve adisyon belgesine ait e-Arşiv Raporunun oluşturulması, mali mühür ile zaman damgalı şekilde imzalanması ve oluşturulan raporların Başkanlık sistemine aktarılması süreçlerini içerir.

Adisyon belgesine eklenmek istenen diğer bilgiler için AdditionalDocumentReference kullanılabilecektir.

Bu alan aşağıdaki kullanımlar için çoklanacaktır.

1- e-Adisyon belgesinin açılma tarih ve zamanı ile kapanma tarih ve zamanı

2- Hizmetin tamamlanması ile birlikte düzenlenecek e-Fatura veya e-Arşiv Fatura’nın evrensel tekil tanımlama numarası (ETTN) veya perakende satış fişinin düzenlendiği ÖKC’nin cihaz sicil numarası. ID alanındaki schemaID ETTN ya da OKC_SERI_NO yazılmalıdır. DocumentDescription alanına EFATURA, EARSIV_FATURA, SATIS_FISI yazılmalıdır.

Konaklama hizmeti veren işletmelerde, hizmeti alan kişiye konaklama süresinin sonunda düzenlenecek belgenin e-fatura ya da e-arşiv fatura olması durumunda; e-fatura ya da e-arşiv fatura için oluşturalacak ETTN bilgisinin konaklama süresi boyunca düzenlenecek e-adisyon belgesinin bu alanına yazılması gerekmektedir. Konaklama süresi sonunda düzenlenecek e-fatura veya earşiv faturanın daha önce oluşturulan ETTN bilgisi ile düzenlenmesi zorunludur.

İzibiz hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın: E – Belge Yönetim Sistemi 

Teklif Al e-Dönüşümlü Ol

e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-SMM, e-MM, e-Mutabakat hizmetlerimiz ile ilgili teklif alabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

ÜSTÜN TEKNOLOJİ, HIZLI DESTEK

En Güncel teknolojilerle geleceğin ihtiyaçlarına cevap veren yazılım mimarisi ve tamamı alanında Yetkin Yardım Masası ile 7×24 Müşteri Desteği

ÜRÜNLER ve SERVİSLER
İletişim

© 2024 İZİBİZ Bilişim Teknolojileri A.Ş – Tarafından Her Hakkı Saklıdır.