509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğ ve 1 Nolu e-Defter Tebliğ Detaylari

509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğ Özet Bilgiler

509 sıra no ile 19.10.2019 tarihinde yeni Vergi Usul Kanunu Tebliği Yayınlandı. Bu tebliğ ile birlikte aşağıdaki tebliğler yayından kaldırılmış oldu.

397 Vergi Usul Tebliği, 415 Vergi Usul Tebliği, 421 Vergi Usul Tebliği, 433 Vergi Usul Tebliği, 462 Vergi Usul Tebliği, 463 Vergi Usul Tebliği

509 Nolu Tebliğ İle Temel Olarak Yapılan Değişiklikler;

⇒Yayınlanan 509 sıra numaraları yeni Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre e-Fatura zorunlu geçiş için ciro sınırı 10 Milyon TL den 5 Milyon TL ye indirilmiş oldu.

⇒eFatura mükelleflerine eArşiv Fatura zorunluluğu gelmiş oldu.

⇒eMüstahsil Makbuzu zorunlu hale gelerek, zorunlu eMüstahsil uygulamasına dahil olanlara eFatura, eArşiv Fatura ve eİrsaliye de zorunlu hale geldi.

⇒5957 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE KOMİSYONCU VEYA TÜCCAR OLARAK MEYVE VE SEBZE TİCARETİYLE İŞTİGAL EDENLER CİRO SINIRI OLMAKSIZIN E-MÜSTAHSİL MÜKELLEFİ OLMAK ZORUNDA.

⇒eSerbest Meslek zorunlu oldu.

⇒eGider Pusulası, eSigorta Poliçesi, eDekont,eDöviz Alım-Satım Belgesi, eSigorta Komisyon Gider Belgesi, eYolcu Listesi yeni çeşit ebelge ürünü olarak tebliğde yer aldı.

Diğer Önemli Değişiklikler;

⇒ eArşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükellefler (zorunluluk kapsamı dışındakiler ) 1.1.2020 den itibaren düzenledikleri fatura tutarının vergiler dahil 30.000 TL yi aşması halinde ( vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından 5.000 TL ) düzenleyecekleri faturaları GİB in açacağı ilave fatura portali üzerinden eArşiv Fatura olarak düzenlemek zorundadırlar. Bu mükelleflerin eArşiv Fatura uygulamasına dahil olması veya bu faturaları Özel Entegratör üzerinden düzenlemesi gerekmemektedir.

⇒eArşiv Fatura uygulamasında karekod veya barkod uygulamasına geçilecek,

⇒eFatura ve eArşiv Fatura uygulaması dahil olup ÖKC kullanımından muaf olan mükellefler 500 TL ye kadar olan parekende mal ve hizmet satışlarına ait belgelerde müşteri adı bölümüne NİHAİ TÜKETİCİ yazılabilmelisinin önü açılmıştır. Bu şekilde düzenlenen eArşiv Faturalar parekende satış fişi veya ÖKC fişi olarak geçerlidir.

⇒eFatura üzerinden düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanın saat ve dakika olarak yer alması halinde bu e-faturaların çıktısı irsaliye olarak kullanılabilmektedir. Ancak üzerinde İrsaliye yerine geçer ifadesinin yazılması ve şirket yetkilisi tarafından kaşe-imza yapılması zorunludur.

509 Sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin tamamı için tıklayınız….

Ayrıca 1 Sıra nolu eDefter VUK Genel Tebliğinde güncellemeler yapılarak aşağıdaki hususlar yayınlandı.

⇒eDefter verilerinin ikincil kopyalarının GİB tarafından onaylı saklama kuruluşlarında (Özel Entegratör ) saklanması zorunlu hale geldi.

⇒eDeftere geçiş için zorunlu ciro sınırı da 5 Milyon TL ye indi.

⇒eDefterde isteyen mükelleflerin Özel Entegratör imzası ile imzalama yapılmasına izin verildi.

Mükellef Gruplarına Göre Zorunlukluk ve Geçiş Süreleri

e-Fatura Mükellef Zorunluluğu

Mükellef GrubuZorunlu Geçiş Süresi  
Eczane, Hastane, Medikal Malzeme Satıcıları, Optikçiler, Diyaliz Merkezleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu İle Sözleşmesi Olan Tüm Sağlık Kuruluşları Ciroya Bakılmaksızın Geçiş Yapacaklardır.01.07.2021 tarihine kadar
2018 Cirosu 10 Milyon +01.01.2020 tarihine kadar
2018 ve 2019 Cirosu 5 Milyon+01.07.2020 tarihine kadar
2020 ve Sonrasıİzleyen yılın Temmuz ayına kadar
ÖTV Kanununa ekli (I)01.07.2020 tarihine kadar
ÖTV Kanunu III Sayılı Liste imal, ithal edenler01.07.2020 tarihine kadar
ÖTV I ve III Sayılı Liste 2020 den İtibarenTakip eden 3 ay içinde
Aracı hizmet sağlayıcıları, İnternet üzerinden Reklamcılık01.07.2020 tarihine kadar
Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticareti01.01.2020 tarihine kadar
Bavul Ticareti Yapanlar01.07.2020 tarihine kadar
2020 sonrası Aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığıKuruluştan 3 ay sonra
Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiBaşlangıçtan 3 ay sonra

e-Arşiv Fatura Mükellef Zorunluluğu

MÜKELLEF GRUBU 

ZORUNLU GEÇİŞ SÜRESİ
19.10.2019 ve öncesi e-Fatura Mükellefleri01.01.2020 tarihine kadar
19.10.2019 sonrası E-Fatura MükellefleriE-Fatura ile aynı anda
Hali hazırda aracı hizmet sağlayıcıları ve internet satışı yapanlar1.1.2020 tarihine kadar
Aracı hizmet sağlayıcıları ve internet satışı yapanlar, 2020 ve sonrası kurulanKuruluştan 3 ay içinde

e-İrsaliye Mükellef Zorunluluğu

MÜKELLEF GRUBU

ZORUNLU GEÇIŞ SÜRESI

ÖTV  ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi

01.07.2020 tarihine kadar

4634 Sayılı Şeker Kanunun 2inci maddesinin e bendinde tanımına yer verilen şekerin imalini gerçekleştiren mükellefler

01.07.2020 tarihine kadar

Gübre takip sistemi’ ne kayıtlı kullanıcılar

01.07.2020 tarihine kadar

Maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin

01.07.2020 tarihine kadar

ÖTV ekli (III) sayılı listedeki malların imal, inşa, ithal

01.07.2020 tarihine kadar

e-Fatura uygulamasına kayıtlı bulunan GTİP:72 ile GTİP:73 demir veya çelikten eşyaların imali, ithal ve ihracı faaliyetinde bulunan

01.07.2020 tarihine kadar

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya izleyen hesap dönemlerinde brüt satış hasılatı 25 milyon TL ve üzeri

01.07.2020 tarihine kadar

Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal

1.1.2020 tarihine kadar

                           e-Müstahsil Mükellef Zorunluluğu

MÜKELLEF GRUBU
ZORUNLU GEÇIŞ SÜRESI
19.10.2019 tarihinden önce e-Fatura sistemine kayıtlı01.07.2020 tarihine kadar
Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticareti01.01.2020 tarihine kadar
2020 yılı içinde e-Fatura uygulamasına dâhil olanlare-Fatura süreci içinde

e-Serbest Meslek Mükellef Zorunluluğu

MÜKELLEF GRUBU
ZORUNLU GEÇIŞ SÜRESI
01/02/2020 tarihi itibariyle faaliyette olanlar01.06.2020 tarihine kadar
01.02.2020 tarihi dâhil olmak üzere yeni faaliyete başlayacakTakip eden 3 ay içinde

e-Defter Mükellef Zorunluluğu

MÜKELLEF GRUBU
ZORUNLU GEÇIŞ SÜRESI
e-Fatura Geçiş SürecindekilerSüreç içinde
Yıl içinde GeçenlerTakip eden yılın başından itibaren
Bağımsız Denetime Tabi Şirketler01.01.2020 itibariyle
01.01.2020 itibariyle bağımsız denetime tabi ise takip eden yılın başında

e-Defter Berat Yükleme Çizelgesi

DÖNEM
AYLIK YÜKLEME TERCIHLERINDE BULUNULMASI HALINDE
DÖNEM
AYLIK YÜKLEME TERCIHLERINDE BULUNULMASI HALINDE
OcakNisan ayı sonundaTemmuzEkim ayı sonunda
ŞubatMayıs ayı sonundaAğustosKasım ayı sonunda
MartHaziran ayı sonundaEylülAralık ayı sonunda
NisanTemmuz ayı sonundaEkimOcak ayı sonunda
MayısAğustos ayı sonundaKasımŞubat ayı sonunda
HaziranEylül ayı sonundaAralıkGelir/Kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar

e-Defter Berat Yükleme Çizelgesi

DÖNEM

GEÇICI VERGI DÖNEMLERI BAZINDA YÜKLEME TERCIHLERINDE BULUNULMASI HALINDE

Ocak-Şubat-MartMayıs ayı sonunda
Nisan-Mayıs- HaziranAğustos ayı sonunda
Temmuz-Ağustos- EylülKasım ayı sonunda
Ekim-Kasım-AralıkGelir/Kurumlar beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar

e-Adisyon Zorunluluğu

Kağıt adisyon kullanan mükelleflerin e-Adisyon uygulamasına dahil olması ve düzenleyeceği adisyon belgelerini, e-Adisyon belgesi olarak düzenlemeleri gerekmektedir.Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), adisyon belgesi düzenleyen hizmet işletmelerine, yıllık veya aylık satış hasılatı tutarlarını dikkate alarak, kendilerine geçiş hazırlıkları için en az 3 ay geçiş süresi vermek ve yazılı bildirim ya da ebelge.gib.gov.tr adresinde duyurmak suretiyle e-Adisyon uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkilidir.
2021 yılı e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının GİB bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanlarıa-) Aylık Yükleme Tercihinde Bulunanlar;
DönemAktarım Zamanı
2021 / Ocak17 Mayıs 2021’e kadar
2021 / Şubat15 Haziran 2021’e kadar
2021 / Mart16 Temmuz 2021’e kadar
2021 / Nisan16 Ağustos 2021’e kadar
2021 / Mayıs15 Eylül 2021’e kadar
2021 / Haziran15 Ekim 2021’e kadar
2021 / Temmuz15 Kasım 2021’e kadar
2021 / Ağustos15 Aralık 2021’e kadar
2021 / Eylül17 Ocak 2022’ye kadar
2021 / Ekim15 Şubat 2022’ye kadar
2021 / Kasım15 Mart 2022’ye kadar
2021 / Aralık (Gerçek Kişi Mükellefler)
2021 / Aralık (Tüzel Kişi Mükellefler)
15  Nisan 2022’ye kadar
16  Mayıs 2022’ye kadar
b-) 3 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunanlar;
DönemAktarım Zamanı
2021/ Ocak, Şubat, Mart15 Haziran 2021’e kadar
2021/ Nisan, Mayıs, Haziran15 Eylül 2021’e kadar
2021 / Temmuz, Ağustos, Eylül15 Aralık 2021’e kadar
2021 / Ekim, Kasım, Aralık (Gerçek kişi mükellefler)
2021/ Ekim, Kasım, Aralık (Tüzel kişi mükellefler)
15  Nisan 2022’ye kadar
16  Mayıs 2022’ye kadar

Teklif Al e-Dönüşümlü Ol

e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-SMM, e-MM, e-Mutabakat hizmetlerimiz ile ilgili teklif alabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

ÜSTÜN TEKNOLOJİ, HIZLI DESTEK

En Güncel teknolojilerle geleceğin ihtiyaçlarına cevap veren yazılım mimarisi ve tamamı alanında Yetkin Yardım Masası ile 7×24 Müşteri Desteği

ÜRÜNLER ve SERVİSLER
İletişim

© 2024 İZİBİZ Bilişim Teknolojileri A.Ş – Tarafından Her Hakkı Saklıdır.