Değerli Müşterimiz, hesap kapanışı ile aşağıdaki açıklamaları lütfen dikkatlice okuyunuz, anlamadığınız hususları bayiniz veya satis@izibiz.com.tr üzerinden satış ekiplerimizle mutlaka konuşunuz.

1. Sistemin kapatılması tamamen size ait ve sizin kontrolünüz altında bulunan e-imza / mali mühür ile yapılmaktadır. Bunun dışında başka bir şekilde yapılması mümkün değildir.

2. İZİBİZ deki hesabınızın kapatılması GİB de hesabınızın kapatılması veya Vergi Dairesinden kapatılması anlamı taşımaz. Bunlar ayrı süreçlerdir ilgili kurumlar ile resmi olarak ayrıca yürütülmelidir.

3. Hesap kapatma sadece İZİBİZ Özel Entegratörlük Hizmetinin sonlanması, GİB Portal veya Diğer Özel Entegratörlük Hizmetlerine geçiş için bir işlemdir.

4. Firmanın terk edilmesi, vergi dairesine kapatma dilekçesi verilmesi firmanın e-belge mükellefiyetinin sona erdiği anlamı taşımaz. Firma ilgili başvurucu süreçleri sonra erene kadar ve/veya https://ebelge.gib.gov.tr/efaturakayitlikullanicilar.html adresinden yayından kaldırılana kadar firmaya e-belge gelebilir, bu e-belgeleri resmileştirmek ve hukuki olarak takip etmek zorundadır.

5. Verilen hizmet Maliye Bakanlığı / Gelir İdaresi Başkanlığı nezdinde lisans ile verilen resmi bir hizmettir. Bu sebeple de hesap kapatma veya sözleşme feshi konuları resmi tebliğ, yönetmeliklerle de uyumlu olmak zorundadır. Bu uyumluluk gereği bazı adımların müşteri tarafından bazıların işlem prosesi gereği İZİBİZ veya yetkilendirdiğimiz kişilerin/bayilerin yapması gerekebilir.

6. Sözleşme bitiş tarihinizi kontrol ediniz. Sözleşme bitiş tarihinizden önce hesap kapatmak isterseniz;

     -Kampanya kapsamında alınmış indirimler,

     -İndirimli sunulmuş ürün ve hizmet farkları,

     -Ücretsiz sunulmuş ürün ve hizmetler,

tarafınıza yansıtılabilir. Bu ücretlerle karşılaşmamak için sözleşme bitiş tarihinizden en geç 2 ay öncesine kadar yazılı olarak talepte bulunmanız uygun olacaktır.

7. Hesap kapatmalarda en önemli unsur tüm e-belge verilerinin sağlıklı şekilde alınmış olmasıdır. Eğer ERP/Muhasebe paketiniz verilerinizi düzenli olarak kendi ortamınıza çekiyor ise veya eğer günlük / haftalık olarak kendi yedeklemenizi yaptı iseniz bu adımı atlayabilirsiniz. Eğer yapmadı iseniz portal üzerinden tüm e-belgelerinizi indirilerek verilerinizi almış olmalısınız.

8. Eğer veri indirme işlemleri veya riskleri ile uğraşmak istemiyorsanız İZİBİZ in size özel sunduğu ve sadece veri merkezi saklama ücretlerini içeren veri saklama hizmetini kullanabilirsiniz. Bu hizmet için e-belge/fatura saklama hesabınızın açık kalması, hizmete ait bir faturalama/ücretin ödenmiş olması yeterli olacaktır. Buna bağlı sistemde yeni sözleşmeniz oluşacak verilerinizi güvenle bulut ortamımızda saklıyor olacaksınız, istediğiniz an erişiminize açık kalacaktır.

9. Ürün ve Servis İptal başvurusu için portal hesabınıza giriş yapınız. Hesap İşlemleri / Ürün ve servisler bölümünden AKTİF statüte olan ve kapatmak istediğiniz tüm ürünler için PASİF ET / KAPAT başvurusu yapınız. Bu başvurularınız bağlı bulunduğunuz iş ortağımıza veya izibiz satış ekipleri ekranlarına düşecektir. İletişime geçerek onaylanmasını talep ediniz.Bu işlem için videomuzu izlemek istiyorsanız tıklayınız.

10. Mali mühür ile hesap kapatılması için bağlı olduğunuz bayiniz ile veya izibiz satış ekipleri üzerinden izibiz teknik ekipleri ile iletişime geçiniz. Mali mühür ile hesap kapatılması, GİB e hesap kapatma zarflarının gönderilmesi, takip edilmesi, işlemlerin başarı ile tamamlanması ile birlikte İZİBİZ tarafında ilgili sözleşme, yönetmelik ve tebliğler kapsamında son işlemlerin yapılması ile sisteminiz güvenle kapatılmış olacaktır.

Ürün iptal işlemleri için Youtube sayfamızdaki Ürün İptali Nasıl Yapılır? adlı videoyu izleyerek iptal edebilirsiniz.
https://www.youtube.com/watch?v=hVUjX7TpNP0

Hızlı Destek Talebi Oluşturma işlemleri için Youtube sayfamızdaki Hızlı Destek Talebi Oluşturma adlı videoyu izleyerek Hızlı Destek Talebi oluşturabilirsiniz.
https://www.youtube.com/watch?v=8R2RSBe76HE

İzibiz Portalde Kalan kontörlerinizi görebilmek için Youtube sayfamızdaki Kalan Kontörümü Nasıl Görebilirim? adlı videoyu izleyerek kalan kontörlerinizi görebilirsiniz.
https://www.youtube.com/watch?v=wG1xFl567Mc

İzibiz Portal üzerinden Kontör satın alabilmek için Youtube sayfamızdaki Nasıl Kontör Satın Alabilirim? adlı videoyu izleyerek kontör satın alabilirsiniz.
https://www.youtube.com/watch?v=8-1aCOyI2gY

İzibiz Portal üzerinden Kredi  Kartı ile ödeme yapabilme hakkında bilgi sahibi alabilmek için Youtube sayfamızdaki İzibiz Portal Üzerinden Kredi Kartı ile Fatura Ödeme adlı videoyu izleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz.
https://www.youtube.com/watch?v=o3CWwxKX5HM

Online mali mühür başvurusu yapamayan, şirketi temsile yetkili olan kişilerin yabancı olduğu kurumlar (%100 yabancı ortaklı kurumlar), Adi ortaklıklar, Kooperatifler, Fonlar, OSB ve Kollektif Şirketler ile MERSİS sisteminde şirket bilgileri güncel olmayan veya güncel olduğu halde sıkıntı yaşamaya devam eden mükelleflerimizin aşağıda yer alan belgeleri Gelir İdaresi Başkanlığı Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (33.Müdürlük) Yeni Ziraat Mahallesi Etlik Cad. No: 16 06110 Dışkapı/ANKARA adresine) göndererek yazılı olarak “mali mühür başvurusu”nda bulunmalıdırlar.

%100 yabancı ortaklı kurumlar, Kooperatifler ve fonların mali mühür başvurusu için gönderilecek belgeler:
1. Mali Mühür Başvuru Formu ve Taahhütnamesinin doldurulmuş hali (imzalı, kaşeli), 

(https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/efaturabasvuru/MaliMuhurBasvuruFormuVeTaahhutnamesi.docx)
2. “Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi” nin imzalı aslı, (https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/efaturabasvuru/ElektronikMaliMuhurSertifikaSahibiTaahhutnamesi.pdf)
3. Şirket kuruluş sözleşmesinin yer aldığı ticaret sicil gazetesinin noter onaylı örneği (Sonradan unvan değişikliği yapılması halinde en son unvanın ilan edildiği ticaret sicil gazetesinin noter onaylı örneğinin de eklenmesi gerekmektedir.) (2003 den sonra kurulan şirketlerde ticaret sicil gazetesinin fotokopisi yeterlidir)
4. Başvuru formuna şirket adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren şirket imza sirkülerinin noter onaylı örneği.

Adi ortaklıkların mali mühür başvurusu için gönderilecek belgeler:
1. Mali Mühür Başvuru Formu ve Taahhütnamesinin doldurulmuş hali (imzalı, kaşeli), (ortaklığın vergi numarası ve ortaklık sözleşmesinde yazılı olan ünvan bilgisi yazılmalıdır)

(https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/efaturabasvuru/MaliMuhurBasvuruFormuVeTaahhutnamesi.docx)
2. “Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi” nin imzalı aslı, (https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/efaturabasvuru/ElektronikMaliMuhurSertifikaSahibiTaahhutnamesi.pdf)
3. Adi Ortaklık Sözleşmesinin noter onaylı örneği,
4. Başvuru formuna şirket adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren şirket imza sirkülerinin noter onaylı örneği.

OSB ve Kollektif Şirketlerin mali mühür başvurusu için gönderilecek belgeler:

1. Mali Mühür Başvuru Formu ve Taahhütnamesinin doldurulmuş hali (imzalı, kaşeli), (https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/efaturabasvuru/MaliMuhurBasvuruFormuVeTaahhutnamesi.docx)
2. “Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi” nin imzalı aslı, (https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/efaturabasvuru/ElektronikMaliMuhurSertifikaSahibiTaahhutnamesi.pdf)
3. Başvuru formuna şirket adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren şirket imza sirkülerinin noter onaylı örneği.
4. Firmaların kuruluşlarına göre; Kuruluş Protokolü, Kuruluş Sözleşmesinin noter onaylı örneğini veya aslını iletebilirler.

Dernek-Vakıf İktisadi İşletmelerin Mali Mühür başvurusu için gerekli belgeler;

1- Mali Mühür Başvuru Formu ve Taahhütnamesinin doldurulmuş hali (imzalı, kaşeli),
(https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/efaturabasvuru/MaliMuhurBasvuruFormuVeTaahhutnamesi.docx)
2- “Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi” nin imzalı aslı,
(https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/efaturabasvuru/ElektronikMaliMuhurSertifikaSahibiTaahhutnamesi.pdf)
3- Dernek tüzüğünün noter onaylı örneği,
4- Başvuru formuna dernek adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren noter onaylı örneği.
“Gelir İdaresi Başkanlığı Ek Hizmet Binası Zübeyde Hanım Mah. Etlik Cad. No:16 06110 Dışkapı / ANKARA “ adresine posta yoluyla gönderilmelidir.

Ayrıca “Sertifika Sorumlusu” (mali mührü teslim alacak şirkette güvenilir kişi) olarak bildireceğiniz kişinin TC vatandaşı bir personelinize ait bilgilerin olması KamuSM tarafında bir sorunla karşılaşmamanızı sağlayacaktır. Sertifika Sorumlusunun sorumluluğu; sadece mali mühür sertifikasının tesliminde muhatap alınacak kişi olmasıdır. Devamını gerektirecek başkaca bir sorumluluk bulunmamaktadır.

Mali Mühür başvurusu için göndermiş olduğunuz belgeler başkanlığımıza ulaştığında evraklarınızın eksiksiz olması halinde başvuru bilgileriniz KamuSM iletiliyor KamuSM tarafında işleme alındıktan sonra başvuru sürecinde bildirdiğiniz yetkili kişinin mail adresine KamuSM tarafından barkod numarası ve mali mühür başvurunuzu tamamlamanız için bir bağlantı adresi gönderiliyor. Mali Mühür için yatıracağınız ücrete ilişkin bilgiler konusunda KamuSM den gelen mailleri takip ediniz.

Mali Mührün arızalanması, çalınması, kaybolması vb. öngörülmeyen durumlar nedeniyle mağduriyet yaşanmaması adına yedek Mali Mühür edinilmesi tavsiye olunmaktadır.

Ayrıca birden fazla mali mühür talep edilmesi halinde iletmiş olduğunuz evraklara ek olarak dilekçe ile talep ettiğiniz mali mühür sayısını belirtiniz.

Teklif Al e-Dönüşümlü Ol

e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-SMM, e-MM, e-Mutabakat hizmetlerimiz ile ilgili teklif alabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

ÜSTÜN TEKNOLOJİ, HIZLI DESTEK

En Güncel teknolojilerle geleceğin ihtiyaçlarına cevap veren yazılım mimarisi ve tamamı alanında Yetkin Yardım Masası ile 7×24 Müşteri Desteği

ÜRÜNLER ve SERVİSLER
İletişim

© 2024 İZİBİZ Bilişim Teknolojileri A.Ş – Tarafından Her Hakkı Saklıdır.