İZİBİZ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. KVKK POLİTİKASI

Kişisel Verilerin İşlenmesi, Saklaması ve İmhası Politikası (“Politika”), İZİBİZ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.’nin (İZİBİZ/ŞİRKET) veri sorumlusu sıfatıyla
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamındaki kişisel verilerin işlenmesi, aktarılması, korunması, saklaması ve imhasına ilişkin
iş ve işlemlerle ilgili uygulanacak usul ve esaslar ile tüm idari ve teknik tedbirleri belirlemek, bu hususta ilgilileri ve kamuyu bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Bu kapsamda, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, müşterilerimizin, iş ortaklarımızın, tedarikçilerimizin, ziyaretçilerimizin vs. herhangi bir nedenle ŞİRKET
nezdinde kişisel verisi bulunan tüm gerçek kişilerin kişisel verileri; T.C. Anayasası, Uluslararası Sözleşmeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
ve diğer ilgili mevzuatlara uygun olarak işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesi, Saklaması ve İmhası Politikası” çerçevesinde yönetilmektedir.

ÜSTÜN TEKNOLOJİ, HIZLI DESTEK

En Güncel teknolojilerle geleceğin ihtiyaçlarına cevap veren yazılım mimarisi ve tamamı alanında Yetkin Yardım Masası ile 7×24 Müşteri Desteği

ÜRÜNLER ve SERVİSLER
İletişim

© 2024 İZİBİZ Bilişim Teknolojileri A.Ş – Tarafından Her Hakkı Saklıdır.