e-İrsaliye Nedir? Kimler İçin Zorunlu?

Bilgi çağının hızla ilerlemesiyle birlikte işletmelerin finansal süreçlerini dijitalleştirmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu dijital dönüşümün önemli bir parçası da e-İrsaliye olarak adlandırılan elektronik bir belgedir. e-İrsaliye, kağıt irsaliyeye benzer niteliklere sahip olup, sevk irsaliyesi işlevini yerine getirir ve malı teslim alan kişiye iletilir. Geleneksel kağıt irsaliyelerin aksine, e-İrsaliye dijital ortamda düzenlenir ve işlemleri hızlandırırken kağıt ve maliyet tasarrufu sağlar. 2024 itibarıyla, e-İrsaliye kullanımı belirli işletmeler için zorunlu hale gelmiştir. Ancak, taşıma irsaliyesi gibi bazı belgeler halen kağıt formatında kullanılmaya devam ederken, e-İrsaliye sevkiyat süreçlerini kontrol altına almak için etkili bir araç olarak öne çıkmaktadır. Bu yazıda, e-İrsaliye nedir, kimler için zorunlu hale gelmiştir, e-İrsaliye başvuru, e-İrsaliye iptali ve e-İrsaliye nasıl kesilir gibi önemli konuları ele alacağız.

e - İrsaliye Nedir?

e-İrsaliye, ticari işletmelerin mal taşıma ve sevk süreçlerinde kullanılan bir elektronik belgedir. Geleneksel kağıt irsaliyelerin dijital ortamda düzenlenmiş halidir. İrsaliye, satış işleminin tamamlanmasını takiben düzenlenen ve malın alıcıya ulaştırılması sürecinde kullanılan bir belgedir. e-İrsaliye, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen format ve kapsamda elektronik ortamda hazırlanır ve işletmelere zaman ve maliyet tasarrufu sağlar. Bu belge sayesinde irsaliye süreçleri dijital ortamda yönetilir, basım, arşivleme ve kargolama masrafları en aza indirilir.

e - İrsaliye Kimler İçin Zorunludur?

e-İrsaliye uygulaması, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen kriterlere göre belirli gruplar için zorunlu hale getirilmiştir. 2021 yılı itibarıyla, 10 milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatına sahip işletmelerin yanı sıra sebze-meyve ticareti yapanlar ve özel tüketim vergisi kapsamındaki faaliyetlerde bulunan işletmeler e-İrsaliye kullanmak zorundadır. Benzer şekilde, 2024’ten itibaren 10 milyon TL üzeri brüt satış hasılatına sahip tüm işletmeler de bu uygulamaya geçmelidir. Gönüllü geçiş yapmak isteyen işletmeler herhangi bir zamanda e-İrsaliye kullanıcı olabilirler.

e - İrsaliyenin Avantajları Nelerdir?

e-İrsaliye, işletmelere bir dizi avantaj sunar. Kağıt ortamından elektronik ortama geçiş, kırtasiye masraflarını ve zaman kaybını azaltır. İrsaliye basımı, arşivleme ve kargo giderlerinde tasarruf sağlar, böylece maliyetler düşer. Bilginin elektronik ortamda hızlıca ulaşılabilir olması, iş süreçlerinin hızlanmasını sağlar ve tüm süreçlerin daha verimli bir şekilde yürütülmesine olanak tanır. Bu geçiş aynı zamanda çevreye zarar veren unsurların azalmasına da katkı sağlar.

Muhasebe programlarıyla tam entegrasyon, işletmelerin yönetimini kolaylaştırırken, e-İrsaliyelerin e-Faturaya dönüştürülmesi işlemleri de mümkündür. Toplu olarak e-İrsaliye indirme veya yazdırma gibi işlemler yapılabilir, bu da işletmelerin verimliliğini artırır.

e - İrsaliye Üzerinde Bulunması Gereken Bilgiler Nelerdir?

Günümüzde işletmelerin finansal süreçlerini dijitalleştirmesi, kağıt kullanımını azaltarak zaman ve maliyet tasarrufu sağlamalarını sağlıyor. Bu kapsamda, e-İrsaliye gibi elektronik belgelerin önemi giderek artıyor. e-İrsaliye, taşıma ve sevk süreçlerinde kullanılan önemli bir belge olup, üzerinde aşağıdaki gibi belirli bilgilerin bulunması gerekiyor:

·      Düzenleyen ve alıcı şirketlerin bilgileri (ad, ticaret unvanı, vergi dairesi, hesap numarası)

·      Düzenlenme tarihi ve belge numarası

·      Alıcı bilgileri (ad, adres, ticari unvan, vergi dairesi, hesap numarası)

·      Taşınan malın türü ve miktarı

·      Fiili sevk tarihi ve zamanı

e - İrsaliye Başvurusu Nasıl Yapılır?

e-İrsaliye başvurusu yapmak isteyen mükellefler, öncelikle e-Fatura kullanıcıları olmalıdır. E-fatura sisteminde kullanılan yöntemlerin aynısı e-İrsaliye için de geçerlidir. Başvuru yapmak için üç farklı yöntem bulunmaktadır:

·      GİB Portal Yöntemi: Mükellefler, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) resmi portal adresi üzerinden başvuru yapabilirler.

·      Doğrudan Entegrasyon Yöntemi: Mükellefler, sahip oldukları bilgi işlem sistemleri aracılığıyla GİB sistemlerine entegrasyon sağlayabilirler.

·      e-İrsaliye Özel Entegrasyon Yöntemi: Mükellefler, İzibiz gibi GİB’den e-İrsaliye özel entegratörlük izni alan firmalarla anlaşarak entegrasyon işlemlerini gerçekleştirebilirler.

e-İrsaliye başvuru sürecinde izlenen adımlar, işletmelerin dijital dönüşümünü sağlamak için hayati bir öneme sahiptir. İşletmelerin doğru adımları atarak e-İrsaliye sistemine geçiş yapmaları, iş süreçlerini optimize etmelerine ve rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olur. Bu noktada, Türkiye’nin önde gelen e-Belge yönetim sistemi sağlayıcılarından biri olan İzibiz, işletmelere dijital dönüşüm sürecinde destek sağlamaktadır. İzibiz’in sunduğu e-Belge yönetim sistemi çözümleri, işletmelerin kağıt tabanlı işlemlerden e-İrsaliye gibi dijital platformlara geçişini kolaylaştırır. Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, işletmelerin geleceğe taşınmasını hedefleyen İzibiz çözümleri ile tanışmak için bizi 0216 222 00 00 numaralı telefonumuzdan arayabilir ya da web sitemizden teklif alabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ÜSTÜN TEKNOLOJİ, HIZLI DESTEK

En Güncel teknolojilerle geleceğin ihtiyaçlarına cevap veren yazılım mimarisi ve tamamı alanında Yetkin Yardım Masası ile 7×24 Müşteri Desteği

ÜRÜNLER ve SERVİSLER
İletişim

© 2024 İZİBİZ Bilişim Teknolojileri A.Ş – Tarafından Her Hakkı Saklıdır.